ShortList

  
Kvalitní služby pro profesionály
v marketingu, v médiích, public relations nebo reklamě.

Adéla Petrášková: V hlavní roli znalost profese

déla Petrášková: V hlavní roli znalost profese

SHORTLIST je úplně nová personální agentura?

Ano, založila jsem ji společně se svými čtyřmi kolegy teprve v březnu 2007 jako agenturu, která se bude zaměřovat výhradně na jeden sektor a v něm bude poskytovat špičkový servis Dnes se nám daří umisťovat 1-2 uchazeče týdně. Nepočítám do budoucna s výrazným navýšením, musíme ručit hlavně za kvalitu.

Co mi další personální agentura v Praze může přinést nového?

Lidem, jejich pracovnímu a osobnostnímu rozvoji se věnujeme celý život. V posledních letech jsme se pohybovali v oblasti marketingu, komunikace a médií. Především to nám umožnilo, abychom na vlastní kůži pocítili propast mezi tím, co nabízejí i renomované personální agentury, a tím, jaké jsou požadavky firem. V tomto sektoru neplatí obecná personalistická pravidla. Tady hraje hlavní roli znalost profese. A tu my máme.

Je to tak těžké doporučit kandidáta na volné místo?

Zodpovědně říkám, že ano. Musím se umět dobře a rychle orientovat v našem, stále ještě mladém, prostředí. Stejná pozice v první nebo druhé největší PR agentuře na trhu vyžaduje úplně jinou úroveň myšlení, znalostí a zkušeností, než je tomu v agentuře na žebříčku o deset příček dál. Brand Manager u globálního lídra musí prokázat zcela jiné nasazení za jinou strukturu zodpovědností v řádově jiné velikosti budgetu, než ten samý Brand Manager u firmy, která chce dobýt CEE region. V SHORTLISTU víme přesně, co která pozice obnáší.

Nejste ale jediná agentura pro marketing, reklamu a PR. Ostatní to nepoznají?

Nechci nikomu křivdit, ale myslím, že nepoznají. Věnují se své profesi, HR, personalistice. Oproti tomu nás naši klienti naučili, abychom na první místo dávali profesi těch, které zastupujeme. Poznají výborného textaře od dobrého? Najdou vám marketingového manažera, který má marketing v krvi a ne vyčtený z pouček? Kdo pozná, jestli konzultant při krizové komunikaci doporučoval správný postup? Vidíme v naší specializaci na marketing, média a public relations příležitost, jak pracovat jinak - profesionálně se skutečnými profesionály. Věřím, že při tom budeme úspěšní.

Zaznamenal: ing. Radek Boxan | artbox

PhDr. Adéla Petrášková, ředitelka
Sociolog. V devadesátých letech se věnovala výchově a vzdělávání na manažerských pozicích v poradenské společnosti GRADUA-CEGOS. Následně zajišťovala personální audity a výběrová řízení pro ČESKÝ TELECOM. Od roku 2004 spolupravcuje s VŠCHT Praha při tvorbě vzdělávacích programů pro korporace v chemickém sektoru. Působí jako koordinátorka projektu Evropského sociálního fondu a jako hodnotitel projektů ESF pro MŠMT ČR, MPSV ČR a Magistrát hl.města Prahy.

Kontaktujte nás!

777 202 376

cv@shortlist.cz

Na Můstku 4, Praha 1, 110 00