ShortList

  
Kvalitní služby pro profesionály
v marketingu, v médiích, public relations nebo reklamě.

Pro firmy

Dáváme vám záruku

Dáváme vám záruku

Ve zkušební lhůtě ověřujeme správnost výběru a v případě potřeby navrhujeme operativní zásahy ke zlepšení. Podporujeme úspěšné uplatnění nových lidí ve vaší firmě:

  • vytváříme adaptační program a plán nových expertů
  • nabízíme koučink do rozjezdu, konzultujeme řešené problémy, zprostředkováváme best practice
  • zprostředkováváme odborné poradenství v marketingu, médiích, public relations a reklamě
  • dáváme 360°zpětnou vazbu s výsledky pro specialistu i management
  • vyhodnocujeme adaptační proces, navrhujeme rozvojový plán, doporučujeme vhodné směry další profesní kariéry specialistů ve vaší firmě

Kontaktujte nás!

777 202 376

cv@shortlist.cz

Na Můstku 4, Praha 1, 110 00