ShortList

  
Kvalitní služby pro profesionály
v marketingu, v médiích, public relations nebo reklamě.

Pro jednotlivce

Zvýšíme vaše šance v dalším profesním rozvoji

Zvýšíme vaše šance v dalším profesním rozvoji

Poskytneme vám zpětnou vazbu o výsledcích vaší dispoziční diagnostiky. Budeme specifikovat ty nejvhodnější oblasti, kde se můžete nejlépe uplatnit a dále rozvíjet. Řekneme vám, jaké máte šance a jak je zvýšit:

  • sdělíme vám vaše silné a slabé stránky
  • doporučíme vám, na čem při profesním působení stavět
  • zdůrazníme vám, na co si dát při plánování kariéry pozor
  • navrhneme vám, na co se hodíte a co by vám prospělo
  • určíme optimální směry vašeho profesního a kariérového rozvoje

Kontaktujte nás!

777 202 376

cv@shortlist.cz

Na Můstku 4, Praha 1, 110 00